خرید vpn
آقایان را چگونه احساساتي کنيم؟

پربازدیدترین مطالب سایت


بازدید : 12890

آقایان را چگونه احساساتي کنيم؟

آقایان را چگونه احساساتي کنيم؟

مرد که گريه نمي کنه. محکم باش. جوابش رو بده. اصلاً دوست ندارم اون تو رو بزنه و تو ساکت باشي و نگاه کني. مردها قوي و نيرومندن.مرد که گريه نمي کنه. محکم باش. جوابش رو بده. اصلاً دوست ندارم اون تو رو بزنه و تو ساکت باشي و نگاه کني. مردها قوي و نيرومندن.

اگر دلت مي خواد گريه کني هيچ اشکالي نداره. دختر بايد نجيب باشه. اگر هم کسي اذيتت کرد کوتاه بيا و ازش فاصله بگير. هر وقت دلت گرفت بيا با من حرف بزن.

مردان را چگونه احساساتي کنيم؟

از خواندن جملات فوق به ياد چه چيزي افتاديد؟ آيا مشاهده کرديد در نوع تربيت خود در رابطه با پسران و دختران از چه روش‌هاي متفاوتي استفاده مي‌کنيم؟ ملاحظه کرديد که از همان کودکي بي احساس بودن و بي اعتنايي به هيجانات و احساسهاي دروني را به فرزندان پسرمان و ابراز احساسات و همدلي را به فرزندان دخترمان آموزش ميدهيم؟

درست است که نقش زنان و مردان در جامعه با هم تفاوت‌هايي دارد و اين مسئله مي‌طلبد تا هر جنس مطابق با نقش‌هاي قابل انتظار رفتار کند، اما پدر و مادرها وظيفه دارند تا فرزندان خود را علاوه بر سودمندي در جامعه، افرادي سلامت و موفق در خانواده تربيت کنند.

لذا آموزش آداب انکار احساسات و کتمان هيجانات نمي‌تواند نتايج خوب و رضايت بخشي را براي يک زندگي سالم و پذيرفتن نقش همسري در برداشته باشد. احساسات جزو لاينفک زندگي هستند اگر چه هميشه در ترازويي با عقل در رقابتند اما نبود آن‌ها رنگ را از زندگي مي‌زدايد و غصه و غم سلطه پيدا مي‌کند.

بنابراين لازمه وجود سلامتي در نوع و سبک زندگي افراد توجه بجا و مناسب به احساسات خود، آگاهي از احساسات ديگران، همدلي با ديگران و تقويت هوش عاطفي است. زن و شوهري که ذهن و رفتار يکديگر را درک کنند، روابط عاطفي مثبتي هم با يکديگر برقرار مي‌کنند. زن و شوهر در خانواده بايد قادر به شناخت و پيش بيني احساسات خود در موقعيت‌هاي مختلف باشند. افراد زيادي هستند که يا از احساسات مختلف خود آگاهي ندارند و يا ريشه آن‌ها را نمي‌فهمند. اين نوع از بي اطلاعي‌ها و آگاهي نداشتن‌ها موجب تنش بسياري ميان زن و شوهر مي‌شود. تحقيقات نشان مي‌دهد افراد موفق در خانواده‌هاي سالم و با محبتي زندگي مي‌کنند که بار عاطفي مناسبي در ميان اعضاي آن خانواده حکم فرماست. به اعتقاد کارشناسان نبود عاطفه در ميان برخي از خانواده‌ها موجب مي‌شود تا اعضاي خانواده دچار مشکلات و پيامدهاي بسياري شوند. ترس، اضطراب و نداشتن اعتماد به نفس از جمله ناهنجاري‌هايي است که در خانواده‌هاي بي عاطفه وجود دارد.

تحقيقات جديد نشان مي‌دهد که زندگي احساسي مردان هم به اندازه زنان پيچيده و غني است. با اينکه احساسات هميشه از خصوصيات زنانه به شمار مي‌رود، اما مردان هم به اندازه زنان احساساتي مي‌شوند و تجربيات عاطفي مشابهي را توصيف مي‌کنند. تحقيقات ديگري مؤيد آن است که به دليل ارتباط ضعيف دو نيمکره احساس و منطق در مردان، آن‌ها را از دسترسي راحت به احساسات بر حذر مي‌دارد. به نظر مي‌آيد مسئله تربيت و نوع يادگيري‌هاي احساسي مي‌تواند در تقويت اين ارتباط مغزي تأثير گذار بوده و گستره احساسات مردان را نيز به اندازه زنان وسيع گرداند.

لازمه وجود سلامتي در نوع و سبک زندگي افراد توجه بجا و مناسب به احساسات خود، آگاهي از احساسات ديگران، همدلي با ديگران و تقويت هوش عاطفي است. زن و شوهري که ذهن و رفتار يکديگر را درک کنند، روابط عاطفي مثبتي هم با يکديگر برقرار مي‌کنند

حتماً شنيده‌ايد : مرداني که بيش از همه احساساتشان را پنهان مي‌کنند احتمالاً حساس‌ترين مردها هستند! اين جمله مي‌تواند عمق احساسات را در مردان نشان دهد. علي رغم اين که سبک فرهنگي جامعه به آنان مي‌آموزد که در ابراز احساسات محتاط باشند.

همين مسئله مي‌تواند به مسايلي در زندگي زناشويي و روابط مردان با همسرانشان نيز منجر شود. هوش عاطفي و هيجاني يکي از ابزارهاي مهم و ضروري در موفقيت روابط ميان همسران است. پژوهش‌ها گزارش مي‌دهند هرچه اين جنبه از هوش افراد در حدود متناسب‌تري قرار داشته باشد، آن‌ها قادرند ارتباطات جذاب‌تر، مسئله گشا تر و با دوامتري را شکل دهند. پايين بودن هوش هيجاني مي‌تواند توانايي بازداري هيجاني را در افراد کاهش داده و قدرت مديريت احساسي را در آن‌ها تضعيف گرداند.

يکي از مؤلفه‌هاي هوش هيجاني توانايي درک احساسات ديگران و شناخت عواطف افرادي است که در اطراف ما زندگي مي‌کنند؛ لذا عدم توانمندي در درک هيجان همسر و يا داشتن تصور ضعيف‌تر، از احساسات همسر مي‌تواند بر نوع رفتارها و واکنش‌هاي ميان فردي موثر واقع شود. بخش اول اين عبارت مي‌تواند به تربيت‌هاي نادرست و ناکافي براي مردان اشاره داشته باشد و بخش دوم آن از شناخت ناکافي زنان از احساسات مردانه حکايت کند.

لذا هر دو جنس براي داشتن زندگي مسالمت آميز در کنار يکديگر نياز به اصلاح سبک‌هاي زندگي و شناخت دقيق‌تر از جنس مخالف دارند. ضمن اين که زن و شوهر بايد در تقويت احساس ديگري و تبادلات عاطفي يکديگر نهايت تلاش خود را داشته باشند.
مردان را چگونه احساساتي کنيم؟

يکي از همين اصلاح سبک‌ها شناخت دقيق ويژگي‌هاي جنسيتي است. چه اين که مردان در ابراز محبت به همسرانشان بيشتر از رفتارهاي محبت آميز و ايثار و گذشت و فعاليت‌هاي محبت آميز استفاده مي‌کنند در حالي که زنان به شنيدن ابراز محبت و اظهار عواطف از سوي همسرشان نياز دارند. زبان احساسات و عواطف براي زنان به مثابه زبان اول است در حالي که براي مردان به مثابه زبان دوم و زنان عدم ابراز محبت در اين شکل را حاکي از بي احساس بودن و بي‌علاقگي مردشان ميدانند.

از طرفي براي اکثر زنان واداشتن شـوهـرشـان بـراي ايـنکه احـساسات دروني خود را با آن‌ها در ميـان بـگـذارنـد، کـار مشکلي به نظر مي‌رسد. اما در اين ميان موضوعي وجود دارد که اغلب زن‌ها از آن بـي اطـلاع هستند.

مردها مي‌خواهند صحبت کنـنـد. اکثر مردان نياز دارند که با همسرشان درد دل نموده و کمي سبک شوند. اما رمز و راز واداشتن يک مرد جهت بازگو نمودن درونش اين است که احساس کند به دليل آنچه کـه هست مورد پذيرش حقيقي قرار گرفته، نه به دليـل آنـچه که ممکن است شما دوست داريد باشد.

به علاوه زنان بايد روش‌هايي را براي برانگيختن احساسي همسرشان فرا بگيرند از جمله اين که :

طبيعت مردان به گونه‌اي طراحي شده است که اصطلاحاً بصري به نظر مي‌رسند، بدين جهت بهتر است به هنگام مصاحبت با همسر، براي نشان دادن توجه خود به او و القاء حس پذيرفته شدن و بودن وي، از سوي شما، هراز چند گاهي سر خود را، به نشان تائيد گفته‌هاي وي تکان دهيد. عبارت فوق به اين معني نيست که شماهمواره بايستي با هر گفته همسرتان موافقت نماييد و وي را تائيد کنيد، بلکه بدين معناست که شما فقط از دريچه نگاه و انديشه او نيز به موضوع توجه و التفات داريد و ديدگاه او را نيز درک مي‌کنيد.

به مردان قدرت دهيد، تا صميميت فوران کند. مرد موجودي عاشق قدرت است. مرد از اين که قدرتمند باشد حظ مي‌کند. در آسمان اوج مي‌گيرد و شما را نيز همراه خود بالا مي‌برد

در ميان زوجين بيان احساسات دروني بايد به صـورت متقـابـل انـجام بگيرد. بعد از اينکه وي مسئله‌اي خصوصي را ابراز نمود، به او اجازه دهيد بداند که شما جانبدار او هستيد و با تجربياتش تنها نخواهد ماند. مـهـم است که موضوع را از اين نقطه نظر بنـگريد: اکنـون زمـان درس دادن بـه او نـيست، بلکه زمـان «ايـجاد دوستي و مودت» است.

فراموش نکنيد که زن و مرد براي رشد احساسي و رواني خود به کمک و ياري همسر نياز دارد؛ لذا در عوض تکيه بر نواقص و نارسايي‌هاي وجودي او بايد با همکاري و مودت او را به سوي تکميل توانمندي‌ها و رسيدن به رضايت دروني سوق دهند.

به مردان قدرت دهيد، تا صميميت فوران کند. مرد موجودي عاشق قدرت است. مرد از اين که قدرتمند باشد حظ مي‌کند. در آسمان اوج مي‌گيرد و شما را نيز همراه خود بالا مي‌برد.

از اينکه توانا باشد يا احساس توانايي کند لذت مي‌برد. تا وقتي که مشغول کشتن اين احساس در مردان هستيد بدانيد که تنها مي‌توانيد خواب خوشبختي را ببينيد.

به مردان فضا بدهيد گاهي او را رها کنيد تا با خود خلوت کند با دوستان به ورزش برود و به خانواده خود تنها سر بزند. مدام دنبال او نباشد. فضاي رها شدن! اين چيزي است که مردان گاهي به آن نياز دارند. اگر به ان‌ها اين فضا را هديه بدهيد. ان‌ها نيز به شما عشق مي‌ورزند.
بخش خانواده ايراني تبيان
منابع:
سپيده دانايي
موسسه راه موفقيت
پارسي طبکلمات کلیدی : رمز و رازهایی جالب - پسران - دختران - احساسهاي دروني -

آشنای محبوب 2

با توجه به موضوعات مهمی که در DVD آشنای محبوب (راهنمای زناشویی و بهداشت جنسی ) بدان پرداخته شده است از جمله مقدمات آمیزش ، رفتار جنسی، بهداشت جنسی، بیماری‌های جنسی، داروهای محرک، ناتوانی‌های جنسی، و ... و همزمان با استقبال بی‌نظیری که همچنان ازاین DVD بعمل می‌آید DVD جدید تحت عنوان ناگفته‌های زناشویی برای استفاده خانواده‌های محترم عرضه می‌گردد.

همسرانی که بعد از مدتی که از رابطه زناشویی آنها می‌گذرد ممکن است کمی‌ها و کاستی‌هایی را در ارتباط جنسی خود با همسرشان را احساس کنند و از این بابت نگران باشند.  بسیاری از افراد به علت حجب و حیا از بیان مشکلات جنسی خودداری می‌کنند و این در حالیست که میزان شیوع اختلالات جنسی در بین خانواده‌ها قابل توجه است و به مداخلات آموزشی مناسب در این زمینه نیاز دارد.

 خـريد پستي+ خرید آنلاین >> قيمت فقـط : 7500 تـومان

  مطالب مشابه